Herringe og Gestelev menighedsråd

Menighedsrådsmøder

Møder afholdes i konfirmandstuen i præstegården: Rudmevej 22, Herringe.

Næste møde er d. 10. April 2024 kl. 19.00.

Herringe og Gestelev menighedsråd

september 2022 var der menighedsrådsvalg i hele landet. Ved valgforsamlingen i Herringe-Gestelev blev nedenstående (undtagen sognepræsten, der er født medlem) valgt til menighedsrådet for de næste to år.

Rådet konstituerede sig på et møde d. 17. november og tiltræder formelt 1. søndag i advent, dvs. 27/11/22.

Birgir Norddahl

Formand
Kontakt:

Tlf. 21 33 34 29
E-mail: bvnorddahl@gmail.com

Eva Lykke Jensen

Sognepræst / Næstformand

Kontakt:

Adresse: Rudmevej 22
Tlf.: 24 97 91 43
E-mail: elje@km.dk
Træffes dagligt. Mandag er fridag.

Dorte Horup

Kasserer

Kontakt:

Tlf. 23 46 81 21

E-mail: dortehorup35@gmail.com

Claus Nielsen

Kontaktperson

Kontakt:

Tlf. 20 82 77 40

E-mail: cnnordskov@gmail.com

Jørgen Havelund

Kirkeværge for Herringe Kirke

Kontakt:

Tlf. 23 25 66 93

E-mail: havelund-rudme@mail.dk

Nikolaj Krause

Bygningssagkyndig

Kontakt:

Tlf. 21 15 49 16

E-mail: nhk@odense.dk

Morten Groth Blaabjerg

Kirkeværge for Gestelev Kirke

Kontakt:

Tlf. 29 72 30 93

E-mail: mbn@munck.dk

Dorte Petersen

Menigt medlem

Kontakt:

Tlf. 29 72 92 34

E-mail: dpgestelev@gmail.com

Carl-Einer S. Leonhard

Menigt Medlem

Kontakt:

Tlf. 40 33 11 00

E-mail: celeonhard@gmail.com

 

Poul Erik Horup-Ølund

Gestelev / Stedfortræder

Kontakt:

Tlf. 20 87 17 01

E-mail: simbassen13@gmail.com

Peter Eget Hansen

Organist/Medarbejderrepræsentant